Organizacja Roku Szkolnego

Szkoła Podstawowa nr 10 – Organizacja roku szkolnego 2023/2024
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2023r. godz. 9.00
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023r.
3. Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych do 8 stycznia 2024  godz. 15.00
4. Wystawienie ocen śródrocznych 26 stycznia 2024r. do godz. 15.00
5. Ferie zimowe 12 – 25 lutego 2024r.
6. Rozpoczęcie II półrocza 29 stycznia 2024r.
7. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024r.
8. Egzamin ósmoklasisty 14,15,16 maja
9. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych do 24 maja 2024r. do godz. 15.00
10. Wystawienie ocen rocznych 13 czerwca 2024r. do godz. 15.00
11. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2024r. godz. 9.00
12. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 2, 3 XI  2023r. (czwartek, piątek)
  • 22 XII 2023r. (piątek)
  • 2 V 2024r. (czwartek)
  • 14,15,16 V  –  dni egzaminu ósmoklasisty
  • 31V 2024r. (piątek)
Top