Organizacja Roku Szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Szkoła Podstawowa nr 10 Sportowa

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2022r. godz. 9.00
2. Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych do 23 grudnia 2022r.
3. Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2022r.
4. Wystawienie ocen śródrocznych do 20 stycznia 2023r.
5. Ferie zimowe 30 stycznia –12 lutego 2023r.
6. Rozpoczęcie II półrocza 2 lutego 2023r.
7. Wiosenna przerwa świąteczna 06 kwietnia – 11 kwietnia 2023r.
8. Egzamin ósmoklasisty 23-25 maja 2023r.
9. Wystawienie przewidywanych ocen rocznych do 26 maja 2023r.
10. Wystawienie ocen rocznych do 15 czerwca 2023r.
11. Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2023r. godz. 9.00
12. Wakacje 24 czerwca – 31 sierpnia 2023r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10 –   Dzień Edukacji Narodowej

31.10 –poniedziałek przed świętem Wszystkich Świętych

02.11 – środa po Wszystkich Świętych

Dni egzaminu ósmoklasisty: 23, 24, 25 V

26.05.2023 – dzień po egzaminach ósmoklasisty

02.05.2023 – Dzień Flagi

09.06.2023 – piątek po Bożym Ciele

 

 

 

 

 

Top