Menu główne

Rada rodziców

Instrukcja zgłoszenia szkody NNW dzieci i młodzieży do Generali S.A.
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl
Zgłoszenie roszczenia (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczny.pl)
Oferta ubezpieczenia NNW szkolnego w formie grupowej imiennej lub bezimiennej dla uczniów i pracowników szkół podstawowych, ponadpodstawowych
Zgłoszenie Szkody NNW dzieci i  młodzieży do Generali S.A.

Załącznik do wniosku nr 90000502464
Załącznik do wniosku nr 90000502468

Oferta szkolna składka roczna – 62 zł i 96 zł

Numer konta rady rodziców
84 1020 5402 0000 0002 0304 9392
PKO BP

Top