Drodzy Uczniowie!

Zwróćcie się do pedagoga szkolnego

Jeśli macie problem:
• z nauką,
• z adaptacją w szkole,
• w kontaktach z rodzicami,
• w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami,
• jesteście w trudnej sytuacji materialnej,
• chcecie komuś pomóc, ale nie wiecie jak,
• macie problemy ze zdrowiem,
• potrzebujecie rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znaleźliście…
• macie ciekawe pomysły, którymi chcielibyście się podzielić..

Drodzy Rodzice!

zwróćcie się do pedagoga szkolnego gdy:

 • niepokoi Was zachowanie dziecka,
  • chcecie porozmawiać o dziecku i Waszych z nim relacjach,
  • macie pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
  • potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania,
  • macie pytania i nie wiecie do kogo się z nimi zwrócić,
  • szukacie pomocy…

Kim jest pedagog?

Pedagog szkolny zajmuje się wspomaganiem: uczniów, rodziców i nauczycieli.

Prowadzi:

– indywidualne rozmowy wspierające,

-pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych,

– prowadzi zajęcia w klasach.

Każdy członek społeczności szkolnej – uczeń, nauczyciel i rodzic, może zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości , uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.

Pedagog szkolny:

 • Diagnozuje i rozwiązuje konflikty rówieśnicze, wykorzystując w tym celu metody i techniki  dostosowane do  sytuacji.
 • Analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu indywidualizowanych programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach  edukacyjnych.
 • Wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka.
 • Na bieżąco współpracuje z poradniami  psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi rodzinę.
 • Zajmuje się pomocą socjalną na terenie szkoły. I
 • Koordynuje sprawy dotyczące bezpieczeństwa .

 

Pedagodzy:

Emila Michalak

Barbara Aleksiejczyk-Pięciak

Gabriela Grzegórzko

Telefon kontaktowy : 451 20 75 , 451 20 69

Top