Wykaz podręczników

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczniowie klas 1-8 otrzymają bezpłatnie na początku września.
Refundacją nie jest objęty podręcznik do religii, należy go zakupić.

PODRĘCZNIKI DO RELIGII NA ROK SZKOLNY 2023/2024:

Klasa 1
„Poznaję Boży świat”, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność Kielce

Klasa 2
„Odkrywam królestwo Boże”. red. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność Kielce

Klasa 3
„Poznaję Jezusa” – podręcznik
„Poznaję Jezusa” – zeszyt ćwiczeń, ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność

Klasa 4
„Odkrywam życie z Jezusem” – podręcznik, wyd. Jedność Kielce
„Odkrywam życie z Jezusem” – zeszyt ćwiczeń, ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność Kielce

Klasa 5
Bóg szuka człowieka” – podręcznik z ćwiczeniami TYLKO cz. 1, red. S.B. Zawiślak, ks. dr M. Wojtasik, wyd. Święty Wojciech

Klasa 6
„Jezus nas zbawia” – podręcznik z ćwiczeniami TYLKO cz. 1, red. S.B. Zawiślak, ks. dr M. Wojtasik, wyd. Święty Wojciech

 Klasa 7
„Bóg wskazuje nam drogę” – podręcznik z ćwiczeniami TYLKO cz.1, red. S. B. Zawiślak,
ks. dr M. Wojtasik, wyd. Święty Wojciech

Klasa 8 – podręcznik nieobowiązkowy:
„Mocą Ducha Świętego zmieniamy świat” – podręcznik z ćwiczeniami , red. s. Beata Zawiślak, wyd. Święty Wojciech

Top