Wykaz podręczników

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczniowie klas 1-8 otrzymają bezpłatnie na początku września.
Refundacją nie jest objęty podręcznik do religii, w tym przypadku koszt zakupu podręcznika ponoszą rodzice.

PODRĘCZNIKI DO RELIGII:

Klasa 1

„Poznaję Boży świat”,  red. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność Kielce

Klasa 2

Odkrywam królestwo Boże”. red. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność Kielce 

Klasa 3

„Poznaję Jezusa”- podręcznik  – Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność

Klasa 4

„Miejsca pełne BOGActw”-podręcznik i zeszyt ćwiczeń, ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

wyd. Jedność Kielce

Klasa 5

Bóg szuka człowieka cz. 1 i 2 – podręcznik z ćwiczeniami, wyd. Święty Wojciech

Klasa 6

„Jezus nas zbawia” (dwie części), red. S.B. Zawiślak, ks. dr M. Wojtasik, wyd. Święty Wojciech

Klasa 7

„Bóg wskazuje nam drogę”- red. S. B. Zawiślak, ks. dr M. Wojtasik,  wyd. Święty Wojciech

Klasa 8

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”-  ks. Mielnicki, E. Kondrak,  E Parszewska, wyd. Jedność

 

Top