Spotkania z rodzicami

Szkoła Podstawowa nr 10 Sportowa

l.p. data/godzina spotkania
1. 12 IX 2022r.

godz. 17.00

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami.
2. 03 X 2022r.

godz. 17.00

Poniedziałek pedagogiczny.
03 X 2022r.

godz. 17.00

Spotkanie rodziców uczniów klas VIII z wicedyrektorem, egzaminatorami  i pedagogiem (K. Kwolek, A. Sobolewska, J. Makowska, K. Fryczkowska)
3. 07 XI 2022r.

godz. 17.00

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami.
5. 05 XII 2022r.

godz. 17.00

Poniedziałek pedagogiczny.
6. 06 III 2023r.

godz. 17.00

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami.
7. 03 IV 2023r.

godz. 17.00

Poniedziałek pedagogiczny.

 

8. 08 V 2023r.

godz. 17.00

Poniedziałek pedagogiczny.
9. 05 VI 2023r.

godz. 17.00

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami.

 

 

Top