Spotkania z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami

l.p. data/godzina spotkania
1. 12 IX 2023r.

godz. 17.00

Spotkanie wychowawców klas I-VII  z rodzicami (organizacja roku szkolnego 2023/2024).
2. 12 IX 2023r.

godz. 17.00

AULA B

Spotkanie rodziców uczniów klas VIII z wicedyrektorem szkoły, pedagogiem i egzaminatorami– Egzamin ósmoklasisty 2024.

Po spotkaniu w auli spotkanie rodziców z wychowawcami w wyznaczonych salach (organizacja roku szkolnego 2023/2024).

3. 7 XI 2023r.

godz. 17.00

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami 17.00-17.30, następnie spotkania indywidualne.
4. 5 XII 2023r.

godz. 17.00

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami 17.00-17.30, następnie spotkania indywidualne.
5. 9 I 2024r.

godz. 17.00

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami 17.00-17.30, następnie spotkania indywidualne.
6. 9 IV 2024r.

godz. 17.00

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami 17.00-17.30, następnie spotkania indywidualne.
7. 04.06. 2024r.

godz. 17.00

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami 17.00-17.30, następnie spotkania indywidualne.
Top