Przedmiotowe Systemy Oceniania

PSO z Edukacji Wczesnoszkolnej – POBIERZ

PSO z Matematyki – POBIERZ

PSO z Przedmiotów Przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia) – POBIERZ

PSO z Historii – POBIERZ

PSO z Wiedzy o Społeczeństwie (WOS) – POBIERZ

PSO z Języka Angielskiego i Niemieckiego – Klasa 1-3, Klasa 4-8

PSO z WF – POBIERZ

PSO z Muzyki – POBIERZ

PSO z Języka Polskiego – POBIERZ

PSO z Plastyki – POBIERZ

PSO z Religii – POBIERZ

PSO z Zajęć komputerowych oraz Informatyki – POBIERZ

PSO z Techniki – POBIERZ

PSO z Edukacji dla bezpieczeństwa  – POBIERZ

PSO z Zajęć Sportowych – POBIERZ

Top