Opłaty

Opłaty za obiady oraz duplikaty świadectw ,legitymacji szkolnych oraz kart obiadowych przyjmowane są na konto bankowe

nr  39 1020 5402 0000 0902 0246 3396

Bank PKO BP o. Zielona Góra

OBIADY

KWOTA DO ZAPŁATY.

Informacja o wysokości opłaty za wyżywienie za kolejny miesiąc będzie zamieszczana w zakładce DLA RODZICA –OPŁATY na początku miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który wnoszona jest opłata.

Opłatę należy wnosić w pełnej wysokości oraz w terminie wyznaczonym w harmonogramie wpłat dostępnym tutaj.

W tytule wpłaty należy podać IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA oraz KLASĘ oraz opis obiady

Wpłaty po terminie (na koncie szkoły), w kwocie innej niż ustalona za dany miesiąc oraz bez danych ucznia będą zwracane automatycznie na konto z którego wpłynęły.

Rozliczenie ewentualnych nadpłat wynikających ze zgłoszonych dietetykowi nieobecności nastąpi niezwłocznie po zakończonym miesiącu na podstawie danych przekazanych przez dietetyka do działu księgowości.

W razie pytań i wątpliwości dotyczących wpłat za obiady prosimy o kontakt z działem księgowości

pod nr tel. 68 451 20 67

DUPLIKATY ŚWIADECTW, LEGITYMACJI SZKOLNYCH ORAZ KART OBIADOWYCH

KWOTA DO ZAPŁATY:

Duplikat świadectwa 26,00 zł

Duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł

Duplikat karty obiadowej 10,00 zł

W tytule wpłaty należy podać IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA , KLASĘ oraz opis, np. duplikat legitymacji

Top