Rekrutacja 2023/2024

Obowiązek informacyjny Nabór 2023 – Szkoła Podstawowa
Podanie do oddziału sportowego / mistrzostwa sportowego (wersja edytowalna)
Orzeczenie lekarskie
Harmonogram rekrutacji 2023-2024

Portal Rekrutacji Urzędu Miasta – https://nabor.pcss.pl/zielonagora/szkolapodstawowa

Informacja na stronie Urzędu Miasta

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych publicznych   szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Data Etap rekrutacji/rodzaj czynności
od do
Czynności związane z przyjęciem do klas pierwszych szkół podstawowych dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
13 marca 15 marca do godz. 1300 Składanie przez rodziców dzieci, którym Prezydent Miasta wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej – dzieci te są przyjmowane do klasy pierwszej  bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
Czynności związane z przyjęciem do klas pierwszych szkół podstawowych, dzieci zamieszkałe  w obwodach szkół podstawowych
13 marca 24 marca Składanie przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej, zgłoszenia do szkoły podstawowej obwodowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Dzieci te są przyjmowane  do klasy pierwszej szkoły podstawowej obwodowej, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych

10 marca, godz. 1300

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty szkół podstawowych biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
13 marca 24 marca Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

UWAGA!

1.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponujewolnymi miejscami.

2. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół podstawowych wskazanych we wniosku według wybranej preferencji.

3.Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra), należy złożyć tylko w szkole podstawowej wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszej preferencji.

29 marca 4 kwietnia Próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie  do oddziałów sportowych.

UWAGA!

1.Wymagania związane z ubieganiem się o przyjęcie do oddziałów sportowych określają przepisy ustawy Prawo oświatowe.

2.Informację o jednostkach prowadzących nabór do tych oddziałów, znajdziecie Państwo w Informacji o naborze dla rodziców zamieszczonej  na stronie www.zielonagora.pl

5 kwietnia, godz. 1200 Podanie     do      publicznej      wiadomości     przez     komisję       rekrutacyjną
listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej
 do 14 kwietnia Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,  o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 
21 kwietnia, godz.1200 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
21 kwietnia 26 kwietnia Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.
28 kwietnia,  godz. 1200 Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Terminy postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych

4 maja,  godz. 1300

Informacja o szkołach podstawowych, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponują wolnymi miejscami.
5  maja 12 maja Składanie wniosków o przyjęcie do publicznych szkół podstawowych wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.

UWAGA!

1.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

2. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół podstawowych wskazanych we wniosku według wybranej preferencji.

3.Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (wskazanych w uchwale Rady Miasta Zielona Góra), należy złożyć tylko w szkole podstawowej wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszej preferencji.

17 maja 18 maja Próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie  do oddziałów sportowych.

UWAGA!

1.Wymagania związane z ubieganiem się o przyjęcie do oddziałów sportowych określają przepisy ustawy Prawo oświatowe.

2.Informację o jednostkach prowadzących nabór do tych oddziałów, znajdziecie Państwo w Informacji o naborze dla rodziców zamieszczonej na stronie www.zielonagora.pl

19 maja, godz. 1300 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.
do 23 maja Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie  do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym,  w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,  o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
25 maja, godz. 1200 Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
25 maja 30 maja Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wskazanej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.
31 maja, godz. 1200 Opublikowanie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Top