Akademia przyszłości

Akademia przyszłości

AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI powstała w 2003 roku z inicjatywy księdza Jacka WIOSNY Stryczka i jest siostrzanym projektem SZLACHETNEJ PACZKI. Metodologia pracy opiera się na autorskim Systemie Motywatorów Zmiany, na który składają się tutoring z osobistym wolontariuszem oraz szereg inspirujących wydarzeń dla dzieci, jak np. inauguracja edycji na wyższej uczelni.

Akademia korzysta z założeń tutoringu. Jego podstawową wartością jest indywidualne zaangażowanie w drugiego człowieka, które wyraża się w standardzie pracy 1x1x1 ? jeden wolontariusz spotyka się z jednym dzieckiem
raz w tygodniu. Przynosi to owoce w postaci rozwoju potencjału uczniów oraz ich motywacji do samodzielnej pracy. Tutor odpowiada na konkretne potrzeby podopiecznego i stara się jak najefektywniej zaplanować ścieżkę edukacyjną do jego sytuacji.

Akademia daje dziecku rybę (m.in. wyprawkę na początek roku), wędkę (uczy konkretnych umiejętności, np. odpowiadania przy tablicy, rozmowy z kolegami), ale – co najważniejsze – kształtuje w nim mentalność wędkarza
(uczy je, jak radzić sobie w szkole i w życiu).

 


Top