Badania sportowców

Badania sportowców

W ramach współpracy ZSOiS z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpoczęto przygotowania do badań sportowców – uczniów naszej szkoły. W czwartek 28 lutego odbyło się szkolenie dotyczące zakresu badań i szczegółowego omówienie testów przez pana prof. Mariusza Naczka


Top