Bezpłatna Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Bezpłatna Pomoc  psychologiczno - pedagogiczna
Gdzie szukać pomocy?  
W związku z bieżącą, niepokojącą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa
Miasto Zielona Góra uruchamia ponownie bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną!
Do dyspozycji mieszkańców pozostają specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Zielonej Górze
dostępni przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do godz. 16.00.
Wsparcie psychologiczne uzyskasz pod numerem telefonu:
601 – 539 – 786
601 – 994 – 924
609 – 241 – 383
Wsparcie pedagogiczne uzyskasz pod numerem telefonu:
600 – 155 – 572
883 – 919 – 260
502 – 472 – 004
698 – 773 – 042
Kontakt ze specjalistami Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (tel. 684115170):
1) dyżur telefoniczny Wioletta Sokołowska – Domagała – psycholog 605 – 284 – 152
poniedziałek w godz. 16.00 – 20.00
2) dyżur telefoniczny Roman Romanowski – psycholog: 533 – 329 – 677
czwartek w godz. 11.00 – 13.00
3) dyżur telefoniczny Andrzej Draszawka – psychoterapeuta : 693 – 813 – 237
środa w godz. 10.00 – 12.00
Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom czynne w godz. 8 – 20.

Top