Deklaracja dotycząca obiadów

Deklaracja dotycząca obiadów

Warunkiem korzystania z obiadów w stołówce ZSOiS jest wypełnienie deklaracji i dostarczenie jej do 6 września 2021r. do wychowawcy, sekretariatu lub dietetyka. Rodzic ma możliwość zapisania dziecka w dowolnym miesiącu w trakcie semestru, składając odpowiednio  min 2 tygodnie wcześniej deklarację i uiszczając wpłatę zgodnie z harmonogramem. Rodzic ma możliwość rezygnacji z obiadów dla dziecka (wycofanie deklaracji) po wcześniejszym poinformowaniu szkoły

Deklaracja dostępna jest pobrania pod tym adresem (wersja edytowalna) lub w zakładce Stołówka


Top