Innowacja logopedyczna ” Rozwijamy mowę i sukcesy są gotowe”

Innowacja logopedyczna " Rozwijamy mowę i sukcesy są gotowe"

 W roku szkolnym 2018/2019 w klasach pierwszych prowadzona była innowacja logopedyczna prowadzona przez logopedę naszej szkoły p. Małgorzatę Chorążyczewską. Realizacja innowacji odbywała się w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Materiał był realizowany jako cykl zajęć prowadzonych systematycznie, jeden raz w tygodniu w wymiarze 30 minut podczas godziny lekcyjnej, w okresie od 1 października 2018r. do 30 maja 2019r.

Głównym celem innowacji było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy poprzez stymulowanie rozwoju mowy i języka i upowszechnianie wiedzy o zaburzeniach mowy oraz sposobach ich zapobiegania.

Dzięki zajęciom dzieci zdobyły nowe doświadczenia werbalne. Usprawniały motorykę narządów artykulacyjnych, wzbogacały słownictwo. Uczniowie wyrabiali właściwy nowy nawyk mowy .Wykorzystywałam ćwiczenia logopedyczne: oddechowe, fonacyjne, sprawności narządów mowy, artykulacyjne, autokontroli słuchowej , słuchu fonematycznego, a także techniki logopedyczne, metody lingwistyczne i pedagogiczne.

Jednym z sukcesów tego działania jest fakt, że dzieci nie maja lęku przed otwieraniem buzi, ćwiczeniami języka, oswoiły się z taką formą zajęć na dywanie. Były aktywne, coraz bardziej odważne, wykonując ćwiczenia świetnie się bawiły. Najbardziej lubiły zabawy paluszkowe, wierszyki i opowiadania z serii „ Przygody Języczka Podróżniczka”. Pozytywny odbiór tej innowacji był także ze strony rodziców i co ważne wsparcie mojego przedsięwzięcia ze strony wychowawców klasy I „A”, I „B” i I „C”.


Top