Międzynarodowy Projekt Edukacyjny pt.” Z kulturą mi do twarzy”

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny pt." Z kulturą mi do twarzy"

Jesienne popołudnia ze sztuką

Uczniowie klasy 1A, 1B oraz 3B SP nr 10 w Zielonej Górze biorą udział w III edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. „Z kulturą mi do twarzy”.

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości, min. wskazywanie właściwych wzorców postępowania, budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia, formowanie poczucia godności i poszanowania w stosunku do własnej osoby oraz innych ludzi, a także rozwijanie szacunku do patriotyzmu, tradycji, wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, regionalnej i narodowej.

CZĘŚĆ I – W KRAINIE MUZ

Uczniowie klasy 1A, 1B oraz 3B odnaleźli się „W magicznym świecie dźwięków”. Podczas jednej z lekcji zapoznali się z budową oraz brzmieniem różnych instrumentów muzycznych. Mieli również możliwość pogłębienia swojej wiedzy na ich temat podczas pobytu w Filharmonii Zielonogórskiej. Wraz z pozostałymi uczniami klas I-III, 4 października 2022 roku dzieci uczestniczyły w audycji pt. „Pod maskami” zorganizowanej przez Zielonogórską Akademię Muzyki. Zajęcia muzyczne poprowadziła p. Natalia Makuch, która wprowadziła widzów w tajniki sztuki starożytnej, łączącej ze sobą poezję, muzykę i ruch. Widzowie dowiedzieli się, co to jest mit, poznali imiona najważniejszych bogów greckich i rzymskich oraz ich atrybuty. Następnie wysłuchali kilka utworów muzycznych powiązanych z omawianą tematyką. Jednym z nich był utwór pt. „Epitafium Seikilosa”, który  jest najstarszym przykładem kompletnej kompozycji muzycznej z zapisem nutowym, jaka została do tej pory odkryta na Ziemi. Wyryto ją na kolumnie nagrobnej. Utwór pochodzi z I lub II wieku n.e. Słuchanie muzyki było przeplatane z zabawą w kalambury. Uczniowie słuchali, jakie dźwięki wydaje obój i harfa. Oceniali, kto zagrał piękniej, głośniej, bardziej rytmicznie. Następnie wszyscy wysłuchali hymnu pochwalnego dla zwycięzcy oraz utworu pochodzącego z filmu „Gladiator”. Wśród innych kompozycji, które wysłuchali widzowie znalazły się takie utwory, jak „Orfeusz i Eurydyka” oraz „Kankan”.

Opracowała: p. Elżbieta Małmyga


Top