Mój lapbook – sposób na lekturę

Mój lapbook - sposób na lekturę

Szkolny konkurs literacko – plastyczny

„MÓJ LAPBOOK – SPOSÓB NA LEKTURĘ”

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie lapbooka dotyczącego wybranej lektury obowiązkowej z klas IV – VIII.

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie prac konkursowych: samodzielność w wykonaniu, pomysłowość, kompozycja pracy (ciekawa forma prezentacji), estetyka oraz poprawność stylistyczna
i ortograficzna.

Podpisane prace (imię, nazwisko i klasa)
składamy do końca kwietnia w bibliotece szkolnej SP-10.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w maju.

Zachęcamy do udziału!
Monika Budziak i Katarzyna Kwolek


Top