Moja inspiracja do kariery

Moja inspiracja do kariery
  Drodzy Uczniowie, w imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Zespołu Interwizji Poradnictwa Zawodowego, a także Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim, udostępniamy film edukacyjny pt. „Moja inspiracja do kariery”. Film powstał w ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i ma celu szeroko pojęte promowanie poradnictwa zawodowego wśród dzieci i młodzieży i dorosłych.

Top