Nauka w domu

Od dnia 25.03. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych pracują wg planu lekcji proponowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (ewentualne modyfikacje w zakresie treści, nauczyciele będą przekazywać dotąd przyjętym sposobem komunikacji: e-dziennik, poczta elektroniczna, inne komunikatory). W zakładce „nauka w domu” pojawią się przedmioty, które nie są ujęte w planie ministerstwa oraz te które klasa realizowała w II półroczu np. plastyka, muzyka.

Nauka w domu – biblioteka
Nauka w domu – świetlica

Lista materiałów według nazwiska nauczyciela

Wybierz klasę z listy:

Klasy 1 SP
Klasy 2 SP
Klasy 3 SP
Klasy 4 SP
Klasy 5 SP
Klasy 6 SP
Klasy 7 SP
Klasy 8 SP

 

Top