Pasowanie na ucznia

Pasowanie na ucznia

W poniedziałek 2 października 2017 roku odbyła się uroczystość Pasowania na uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej      nr 10 im. Janusza Kusocińskiego w Zielonej Górze.

Wszystkich zgromadzonych przywitała prowadząca uroczystość p. Małgorzata Chorążyczewska. Zanim nastąpił akt ślubowania uczniowie klas pierwszych musieli wykazać się określonymi umiejętnościami i wiedzą na temat naszej szkoły.  Następnie, po przemówieniu Pani Dyrektor dr Beatę Joksz – Skibińską, nastąpił punkt kulminacyjny uroczystości – Pasowanie na ucznia oraz Uroczyste Ślubowanie. Po złożeniu przyrzeczenia tradycyjnie każdy pierwszak został pasowany przez Panią Dyrektor na ucznia wielkim ołówkiem. Pierwszoklasiści w strojach galowych z przejęciem recytowali tekst ślubowania. Każdy uczeń ślubował być dobrym uczniem, szanować swoją szkołę, nauczycieli, rodziców i ojczyznę.

Po Pasowaniu i Ślubowaniu uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny przygotowany pod kierunkiem swoich wychowawczyń. Na zakończenie dzieci otrzymały upominki – rożki obfitości ufundowane przez Radę Rodziców. Naszym najmłodszym uczniom życzymy dużo szczęśliwych chwil spędzonych w naszej szkole oraz samych sukcesów.

 


Top