Podziękujmy medykom!!

Podziękujmy medykom!!

Podziękujmy medykom !

Zachęcamy do wykonania pracy plastycznej, zdjęcia, napisania wiersza dziękując w ten sposób służbie zdrowia.

Mile widziane własne pomysły!!!

Potraktujemy to jako prezenty,z których wykonamy elektroniczną widokówkę.

Prezenty przesyłamy do 30.kwietnia na adres e- mail: socjoterapeuta.zsois@wp.pl w temacie wpisując:

imię i nazwisko oraz klasę.

Życzymy kreatywnych pomysłów.

Grupa specjalistów.


Top