Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zielonej Górze

Szanowni Państwo!

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zielonej Górze na okres ferii zimowych uruchomiła dyżur telefoniczny specjalistów poradni w godzinach od 8.00 do 15.30.

Numer telefonu: 68-506-51-51.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy poradni nieprzerwanie przeprowadzają diagnozy stacjonarnie, a w procesie postdiagnostycznym opiniują i orzekają zgodnie z wnioskami rodziców/opiekunów prawnych oraz pełnoletnich uczniów.


Top