„Ratujemy i uczymy ratować”

"Ratujemy i uczymy ratować"

W naszej szkole ruszył Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a prowadzony przez przeszkolone nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej p.Monikę Hildebrandt i p.Agnieszkę Małecką. Dzieci podczas zajęć przede wszystkim poznają zasady pierwszej pomocy, ale  to nie wszystko ? na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na prowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie, dzieci oswajają się z ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki ? pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. Podczas zajęć dzieci „dzwoniły na pogotowie”, uczyły się rozpoznawać osobę nieprzytomną z prawidłowym oddechem, poznały pozycję bezpieczną, ale i osobę nieprzytomną, która nie oddycha i podejmowały się resuscytacji – oczywiście na fantomach.

 


Top