Realizacja projektu „Na przerwie razem”

Realizacja projektu „Na przerwie razem”

Projekt „Na przerwie razem” jest autorskim programem Biura Profilaktyki
i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Głównym jego celem jest zmniejszenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, poprzez wsparcie szkoły w budowaniu jej pozytywnego klimatu.

Pozytywny klimat szkoły jest niezwykle istotny, ponieważ wpływa i wiąże się
z rzadszym występowaniem, mniejszym nasileniem lub późniejszym rozpoczynaniem takich zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży jak używanie substancji psychoaktywnych, przemoc, wykroczenia i przestępstwa, zaburzenia zachowania, wagary, ryzykowne zachowania seksualne.

W ramach projektu szkoły otrzymały:

  • wielkoformatowe kolorowe naklejki podłogowe do gier i zabaw rówieśniczych, którymi zostały wyklejone korytarze szkolne (szkoły podstawowe)
  • naklejki ścienne i schodowe – zawierają hasła, które motywują i wspierają uczniów,
  • duże i małe kolorowe pufy– ułatwiają uczniom interakcje z rówieśnikami,
  • kartonowe stojaki z ulotkami- zawierają informacje o miejscach pomocy
    i profilaktycznego wsparcia.

Projekt „Na przerwie razem” został sfinansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Mieście Zielona Góra.


Top