Recenzujemy najnowsze książki w bibliotece

Recenzujemy najnowsze książki w bibliotece

Nasi uczniowie nie mogli pozostać bierni wobec nowości w bibliotece, czyli książek zakupionych przez bibliotekarzy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  Nowe pozycje to tytuły zgodne z zainteresowaniami starszych i młodszych dzieci. Dlatego  cieszą się taką popularnością.

Niedawno  rozstrzygnięto w bibliotece konkurs  pt.,,List do Mola Książkowego” na recenzję ulubionej książki  z NPRC.
Laureatką stycznia została Viktoria  Turbo z klasy 4a, która otrzymała nagrodę książkową.

Serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne recenzje.

Mamy nadzieję, że lekcje wychowawcze poświęcone książkom z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz lekcje biblioteczne propagujące nowości zaowocują jeszcze większym zainteresowaniem książką.

Dziękujemy wszystkim wychowawcom,  którzy włączyli się w popularyzację czytelnictwa w naszej szkole.


Top