Rekrutacja 2019/2020 – archiwalna

Nabór do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Informacje o terminach przeprowadzenia prób sprawności fizycznej

Podanie do klasy sportowej– wypełniamy do klasy o profilu sportowym

Orzeczenie lekarskie – wypełniamy do klasy o profilu sportowym

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją do szkoły – Szkoła Podstawowa

Top