SMOK – Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki

SMOK - Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki

Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki to program finansowany przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, który ze swej strony pokrywa koszty wynagrodzenia trenerów i zakupy specjalistycznego sprzętu potrzebnego do uprawiania tej dyscypliny sportowej, natomiast Miasto zapewnia sale sportowe do prowadzenia zajęć.

Głównym i nadrzędnym celem programu jest popularyzacja koszykówki i zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających tę dyscyplinę sportu.

Bezpłatne treningi koszykówki odbywają się w następujących szkołach:

SP 10 w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 23

Klasy 1-3 – wtorek i czwartek (Hala Amelii) 14:30-16:00,

Klasy 6 – wtorek 16:00 – 17:30 (Hala Amelii) i piątek 16:00 – 17:30 (Hala Urszuli),

Zespół Edukacyjny nr 6 ul. Przylep – 8 maja 6

Klasy 1-3 – Poniedziałek i środa 15:00 – 16:30 (Hala szkolna),


Top