SMS/LZPN nowy projekt szkolenia piłkarskiego na podstawie programu PZPN

Klasy sportowe – piłka nożna SMS/LZPN

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze wraz z Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej w Zielonej Górze, zaprasza chętne dzieci do udziału
w profesjonalnym szkoleniu piłkarskim. Naszym celem jest  utworzenie koedukacyjnych klas sportowych SMS/LZPN o profilu piłka nożna.  Zajęcia będą ukierunkowane na rozwój indywidualny z zakresu motoryki, techniki, taktyki indywidualnej oraz aspekty mentalne, na podstawie programu szkolenia piłkarskiego PZPN. Do projektu mogą przystąpić dziewczęta
i chłopcy z przynależnością klubową i bez przynależności klubowej. Plan szkolenia będzie dostosowany do zajęć treningowych w klubie sportowym.

Pełny monitoring postępów ucznia w formie rejestracji zajęć treningowych na wideo, kontrola obciążeń treningowych, cyklicznie wykonywane testy sprawności ogólnej i specjalnej w celu oceny rozwoju ucznia i kwalifikowania do dalszego szkolenia. Monitoring gier w klubie sportowym i współpraca z trenerem klubowym. Dostosowanie zajęć sportowych do możliwości edukacyjnych ucznia.

Zajęcia ukierunkowane na rozwój indywidualny z zakresu motoryki, techniki, taktyki indywidualnej oraz aspekty mentalne, wszystko na podstawie programu szkolenia PZPN.

 

Planowane efekty:

Rozwój indywidualny zawodnika w 4 aspektach (motoryka, technika, taktyka indywidualna
i mentalność),

Reprezentacja Województwa,

Powołanie na zgrupowanie selekcyjne LAMO i ZAMO(projekty PZPN),

Powołanie do Reprezentacji Polski – młodzieżowe kategorie wiekowe,

Wszelkie możliwości rozwoju – sędzia piłkarski, liceum sportowe.

 

Konsultacje sprawnościowe odbędą się w kwietniu 2019 roku.

Rekrutacja obejmuje dzieci ubiegające się do klasy 4, 5, 6 Szkoły Podstawowej –  testy sprawnościowe w maju 2019 roku.

 

Ocena potencjału Ruchowego:

 

Testy motoryczne:

Szybkość,

FMS – ocena funkcjonalna,

Moc – siła nóg,

Testy techniczne:

Żonglerka,

Slalom z piłką,

Zwroty z piłką,

Strzały do bramki,

Gra w piłkę nożną.

 

Wszelkich informacji udzielą Trenerzy lub w sekretariacie SP 10:

Siemiński Bartosz – 600 389 283

Szymański Konrad – 667 776 135

Drożdż Wojciech – 882 183 126


Top