Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy mieszkańców Zielonej Góry do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnymna temat funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz indywidualnej (w tym rowerowej i pieszej) na terenie Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZNOF). W skład ZNOF wchodzą gminy: Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów, Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Otyń, Świdnica i Zabór.

Spotkanie rozpocznie się 26.01.2023 r. (czwartek) o godz. 17:00, w stołówce Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera przy ul. Francuskiej 10 w Zielonej Górze. Przewidywany czas trwania spotkania to 3 godziny.

Jeżeli:

  • Zauważyłeś, że w Twojej okolicy zbyt rzadko kursują autobusy.
  • Chciałbyś bezpiecznie jeździć po mieście rowerem, ale brakuje ścieżek rowerowych, przez co musisz korzystać z ruchliwej ulicy wspólnie z samochodami.
  • Opowiadasz się za tanim, komfortowym i ekologicznym transportem publicznym.
  • W trakcie dojazdu do pracy musisz korzystać z niewygodnych przesiadek.
  • Lubisz chodzić pieszo, ale po drodze napotykasz wiele niebezpiecznych miejsc, nieprzystosowanych do ruchu pieszego.
  • Masz inne uwagi dotyczące poruszania się po mieście i dojazdów do niego – samochodem, koleją, rowerem, autobusem czy innym środkiem transportu.

…koniecznie przyjdź na spotkanie. Twój głos jest dla nas niezwykle ważny!

Uczestnicy warsztatów zapoznają się z ideą planów zrównoważonej mobilności oraz potencjalnymi korzyściami wynikającymi z ich realizacji. Będzie to także okazja do wyrażenia swojej opinii na temat obecnej sytuacji mobilnościowej, specyfiki i uwarunkowań codziennych podróży po obszarze Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego, preferencji transportowych oraz potrzeb dotyczących wyboru środka transportu. Warsztaty zostaną zrealizowane w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zachęcamy do uczestnictwa, aby pomóc w rozwoju zrównoważonej mobilności w Zielonej Górze oraz okolicznych gminach!

Zapraszają:

Janusz Kubicki
Prezydent Miasta Zielonej Góry
Adrian Furgalski

Prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR (spółki wykonującej Plan)

DODATKOWE INFORMACJE

O PROJEKCIE:

Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP), czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (PZMM) ma charakter strategii długoterminowej, w której przedstawiciele samorządów oraz mieszkańcy określają problemy transportowe na danym obszarze i wypracowują wspólne rozwiązania zapewniające wszystkim obywatelom takie opcje transportowe, które umożliwią dostęp do celów podróży i usług, poprawią stan bezpieczeństwa, przyczynią się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych i konsumpcji energii, a także poprawią wydajność i efektywność kosztową transportu osób i towarów. Efektem wprowadzenia rozwiązań Planu będzie bezpieczniejsze i łatwiejsze poruszanie się w Zielonogórsko-Nowosolskim Obszarze Funkcjonalnym, co przełoży się na krótszy czas podróży, poziom komfortu oraz podniesienie atrakcyjności i jakości miejsc zamieszkania na terenie ZNOF, z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

Obszar objęty opracowaniem – Zielonogórsko-Nowosolski Obszar Funkcjonalny 

DLACZEGO TO WAŻNE?

Zielona Góra i Nowa Sól to miejsca pracy wielu mieszkańców regionu, którzy jednocześnie zamieszkują gminy ościenne. Każdego dnia setki osób przemieszcza się, by dotrzeć do pracy, szkoły, urzędów, sklepów czy miejsc rekreacji i kultury. Dlatego, zgodnie z nowym podejściem do planowania mobilności, odbywa się ono w ramach większych obszarów, składających się z co najmniej kilku gmin tworzących tzw. obszary aglomeracyjne, czyli tereny, które są ze sobą ściśle powiązane funkcjonalnie. W planowaniu mobilności bierze się również pod uwagę kwestie przestrzenne i środowiskowe, np. wskazuje się, gdzie powinna powstawać nowa zabudowa, tak, żeby nie pogarszała stanu środowiska naturalnego, a jednocześnie zapewniała nowym mieszkańcom dobre warunki w codziennych podróżach do pracy, szkoły i usług. Odróżnia to PZMM od typowych opracowań transportowych, które skupiają się jedynie za zagadnieniach komunikacyjnych i są ograniczone do obszaru danego miasta lub gminy.

PZMM dotyczy wiec mieszkańców wszystkich gmin ZNOF – np. w zakresie częstotliwości kursowania autobusów regionalnych i możliwych sposobów poprawiania ich dostępności, wytycznych w zakresie budowy chodników i dróg dla rowerów, czy bezpiecznych przejść dla pieszych na obszarach wiejskich, niezbędnych działań, które pozwolą zmniejszyć negatywny wpływ ruchu samochodów ciężarowych na miejscowości czy integracji różnych środków transportu, w tym publicznych i prywatnych w całym obszarze. Plany zrównoważonej mobilności miejskiej są wspierane przez Komisję Europejską, a ich opracowanie i wdrażanie będzie jednym z warunków otrzymania dofinansowania z UE na inwestycje mobilnościowe.


Top