Spotkanie ze Strażą Miejską w klasie 1 A

Spotkanie ze Strażą Miejską w klasie 1 A
Klasa 1 A gościła przedstawiciela Zielonogórskiej Straży Miejskiej. Pani opowiadała o zadaniach tej służby. Przeprowadziła pogadankę na temat bezpiecznego zachowania się na jezdni (sygnalizacja świetlna, przejście przez pasy, poruszanie się rowerem w kaskach).
Później poruszyła kwestię bezpiecznego zachowania się w domu ( niewpuszczanie nikogo obcego pod nieobecność rodziców, zachowanie ostrożności podczas obsługi urządzeń elektrycznych, gazowych). Poruszyła też kwestię dbałości o ekologię ( wyrzucanie śmieci w lesie, palenie w piecach niebezpiecznymi odpadami).

Top