Uwaga ósmoklasiści – odbiór zaświadczeń

Uwaga ósmoklasiści - odbiór zaświadczeń

Odbiór zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty odbędzie się 31.07.2020r. (piątek) wg harmonogramu:

klasa 8a – godz. 10.00 -11.00 – sekretariat SP
klasa 8b – godz. 10.00 – 11.00 – sala nr 14 (parter)
klasa 8c – godz. 11 .00 – 12.00 – sekretariat SP
klasa 8d – godz. 11.00 – 12.00 – sala nr 14 (parter)

Zaświadczenie zostanie wydane na podstawie dowodu tożsamości (np. legitymacja szkolna, paszport, dowód osobisty…).
Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa


Top