Wycieczka do Nadleśnictwa Przytok

Wycieczka do Nadleśnictwa Przytok

W czwartek 7 października klasy 2 a i 2 c wraz z wychowawcami wzięły udział w zajęciach w Nadleśnictwie Stary Kisielin. Uczniowie podążali ścieżką przyrodniczo – dydaktyczną w towarzystwie leśnika. Droga miała kilka stanowisk, na których dzieci dowiedziały się m.in.:

1. Miejsce, materia i narzędzia pracy leśnika.

2. Warstwowa budowa lasu – układ piętrowy lasu.

3. Przechowywanie sadzonek.

4. Szkody w lesie ze strony zwierzyny – sposoby ochrony lasu przed zwierzyną.

5. Fruwający sprzymierzeńcy lasu i ich mieszkania – skrzynki lęgowe.

6. Taksacja lasu – oznaczanie wieku drzewa.

7. Stadia rozwojowe lasu – młodnik sosnowy.

8. Pielęgnowanie lasu – trzebieże.

9. Bioróżnorodność – las naturalny.

10. Schronisko dla zwierząt dziko żyjących, prawnie chronionych.

11. Funkcje lasu.

12.Odnowienie lasu.

Wycieczka była bardzo pouczająca. Pod koniec były kiełbaski pieczone na ognisku i dobra zabawa.


Top