Zapisy do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022:

Ze względu na specyficzną sytuację pandemiczną w kraju i podporządkowanie się procedurom przyszłego roku szkolnego 2021/2022, do świetlicy szkolnej zapisują się obowiązkowo wszystkie dzieci z obecnych klas 1-3. Umieszczenie na liście wszystkich uczniów z danej klasy ułatwi organizację przedsięwzięć podejmowanych w ramach pracy świetlicy jak i doraźnym zastępstwom, które obejmują zawsze całe klasy (szczególnie klasy młodsze czyli 1-4). Karta zgłoszenia ucznia pozwoli na zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią.
Warunki zapisu dziecka do świetlicy:

1. Zapisy rozpoczynają się od 14.06.2021 do 25.06.2021
2. Do świetlicy mogą się zapisać dzieci z klas 1-8 SP.
3. Obowiązujące dokumenty znajdują się na stronie szkoły: SP 10/świetlica/dla rodzica/dokumenty
4. U wychowawców świetlicy lub w sekretariacie szkoły należy złożyć następujące ,uzupełnione i podpisane dokumenty:
– KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY-uzupełnia i podpisuje rodzic
– OBOWIĄZEK INFORMACYJNY -uzupełnia i podpisuje rodzic
– INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UPOWAŻNIENIEM DO ODBIORU UCZNIA ZE SZKOŁY- uzupełnia i podpisuje rodzic oraz uzupełnia i podpisuje KAŻDA Z OSÓB UPOWAŻNIONA DO ODBIORU DZIECKA (patrz:tabela w karcie zgłoszenia).

UWAGA: uczniowie przyszłych klas I-ych oraz uczniowie i sportowcy z klas IV z innych szkół, którzy będą uczęszczali do SP nr10 od nowego roku szkolnego, zapisują się do świetlicy 1.09.2021.


Top