ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ !!!!

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ !!!!

Uwaga! Drodzy Rodzice !!!

Dnia 1 września 2020r. w Szkole Podstawowej Nr 10 w sali nr 14 (parter) rozpoczną się zapisy dzieci do świetlicy szkolnej. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć w tym dniu wypełnioną wcześniej kartę zgłoszenia dziecka dostępną na stronie internetowej SP      Nr 10 – zakładka”świetlica”-„dla rodzica”-„dokumenty”. Każda karta powinna mieć wypełnioną tabelę z danymi osób upoważnionych do odbioru swojego dziecka, oraz wyraźnie zaznaczone zgody RODO i zgodę na mierzenie temperatury zgodnie z procedurą COVID-19. 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY W SP NR 10 w ZSOiS

Odbiór ucznia ze szkoły Swietlica (3)

obowiązek informacyjny – świetlica szkolna (3)

Serdecznie zapraszamy

kierownik świetlicy Małgorzata Malec oraz wychowawcy.


Top