ZEBRANIA !

ZEBRANIA !

Drodzy Rodzice!

12 września ( wtorek ) o godz. 17.00 odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

Rodziców klas 8 zapraszamy najpierw do auli SP 10 na spotkanie z dyrekcją w sprawie egzaminu ósmoklasisty. 

Wykaz sal zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły.

Zapraszamy !


Top