Zielonogórski konkurs plastyczny ” Zachowaj Trzeźwy Umysł”

Zielonogórski konkurs plastyczny " Zachowaj Trzeźwy Umysł"

Zielonogórski konkurs plastyczny pod hasłem

Moja przyszłość”

w ramach kampanii

Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2020

  • Kim chciałbym/chciałabym zostać w przyszłości?
  • Co chcę osiągnąć?
  • Czym będę się kierował/ kierowała w życiu?   Jakie wartości będą dla mnie ważne?

Stwórz pracę plastyczną, która pokaże Twoją przyszłość. Możesz osiągnąć wszystko, spełnić swoje marzenia. W drodze do osiągnięcia celu będziesz asertywny i świadomy swojej wartości.

Technika wykonania pracy: dowolna

Format pracy: maksymalnie A0 ( 85cmx112 cm )

Termin dostarczenia prac do Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze, ul. Dworcowa 31/6 – do 30 września 2020 r.

Na pracę należy nakleić wypełnioną tabelę z danymi autora.

Prace, które nie spełnią powyższych wymogów nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

Imię i nazwisko

Nazwa i nr szkoły, klasa

Tytuł pracy


Top