Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe

Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe

Kto z nas nie pamięta zimowego szaleństwa na śniegu, zjazdów na sankach, orłów na śniegu czy bitwy na śnieżki? Pamiętajmy, że zima trwa krótko. Wykorzystujmy zatem każdą nadarzającą się okazję, aby korzystać z jej uroków, ale nie zapominajmy o zdrowym rozsądku.

14 stycznia spotkaliśmy się w szkole po raz ostatni przed feriami. Właśnie dlatego w każdej klasie tego dnia odbyła się specjalna lekcja, której temat brzmiał „Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe”. Celem tej lekcji było zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego podczas zimowego wypoczynku oraz przypomnienie najważniejszych zasad bezpieczeństwa, które powinny im towarzyszyć.

Uczniowie klas I – III rozwiązywali zimowe zagadki, czytali wiersz Tadeusza Śliwiaka pt. „Śnieg, śnieg …”, rozmawiali o urokach zimy, oglądali filmy edukacyjne na temat różnych zimowych dyscyplin sportowych oraz bezpiecznych zabaw na lodzie i śniegu. Słuchali również piosenki. W drugiej części uczniowie układali i zapisywali zasady dotyczące zachowania podczas zabaw na świeżym powietrzu oraz bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach. Uczniowie klas I – III mieli okazję poznać zasady, które pozwolą im spędzić ferie zimowe bezpiecznie. Przedstawione  rady i przestrogi pozwoliły uświadomić dzieciom konsekwencje nierozważnych zachowań,  a także pokazać, że korzystając z  przyjemności nie należy zapominać o bezpieczeństwie. Na podsumowanie uczniowie wykonali ładne prace plastyczne.

Uczniowie z życzeniami udanych i bezpiecznych ferii zimowych zakończyli pobyt w szkole przed rozpoczynającymi się feriami zimowymi.


Top