Informacja dotycząca obiadów w ramach nauki hybrydowej

Ze względu na sytuację epidemiczną uczniowie klas 4-8  rozpoczynający naukę hybrydową w maju, mogą korzystać

z posiłków w stołówce szkolnej po spełnieniu następujących warunków:

1)Aby uczeń mógł uczęszczać na obiady rodzic zobowiązany jest do jak najszybszej wpłaty, na konto szkoły:

nr PKO BP o/Zielona Góra:

39 1020 5402 0000 0902 0246 3396

 

2)W tytule wpłaty należy bezwzględnie podać daty,

 w których dziecko będzie spożywać posiłek, imię i nazwisko oraz klasę.

3)Kwota wpłaty musi być równa wielokrotności ceny jednego obiadu- 6,50zł razy ilość dni w których uczeń będzie jeść obiad.


Top