Konkurs PAH

Konkurs PAH

Jesteśmy częścią globalnego społeczeństwa, w którym nasze życie nieodwracalnie powiązane

jest z życiem reszty planety. Nie możemy uniknąć tych współzależności, jednak często trudno

nam je zrozumieć.

Podczas zajęć GDD uczniowie klas szóstych zgłębiali wyzwania współczesnego świata. Podstawę edukacji globalnej stanowi kwestia sprawiedliwości i solidarności, zarówno w lokalnym jak i globalnym wymiarze.  Podczas zajęć realizowaliśmy program PAH – Polskiej Akcji Humanitarnej stworzonym w celu kształtowania postaw, które pomogą nam uczynić świat bardziej sprawiedliwym w przyszłości. Poznaliśmy Cele Zrównoważonego Rozwoju, problemy krajów dotkniętych kataklizmami, trudną sytuację uchodźców, przyczyny braku wody i głodu na świecie. W trakcie realizacji programu został przeprowadzony konkurs wśród wszystkich uczniów klas biorących udział w programie na temat „Pomocy Humanitarnej”. Uczniowie poznali zakres pomocy humanitarnej i rozwojowej, potrzeby osób po kataklizmach lub działaniach militarnych oraz trudności z jakimi borykają się organizacje humanitarne. Zdaniem uczestników było wykonanie plakatu na temat pomocy humanitarnej. Oto efekty ich pracy:

 

1 miejsce 6F Justyna Mirkiewicz

2 miejsce 6D Kornelia Kołłątaj

3 miejsce GF Maksymilian Zajączkowski

Wyróżnione prace: 6D Bartosz Proga, 6C Julia Pluskota, 6C Natalia Baniewicz

 

Prowadząca program i organizatorka konkursu Marta Poręba Foltyniak

Praca Bartosz Kościański 6F
Praca Alex Cyrulik 6E


Top