Nowi czytelnicy w naszej bibliotece

Nowi czytelnicy w naszej bibliotece

My uczniowie drugiej klasy

Tobie książko przyrzekamy,

Że szanować Cię będziemy,

Krzywdy zrobić Ci nie damy (…)

Przyrzekamy!”

W tym roku „Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej” odbyło się szczególnie uroczyście.

Drugoklasiści poznali zasady zachowania się w bibliotece i zapoznali się dokładniej z biblioteką. Wcześniej czytali książeczki na miejscu, w czytelni.

Teraz poznali rodzaje książek, układ działów, dowiedzieli się, a nawet przećwiczyli, jak wypożycza się  książki. Udowodnili również, że znają zasady obchodzenia się z książką.

W czytelni biblioteki czekała na uczniów niespodzianka. Dzieci z klasy III z zaprzyjaźnionej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej, z wychowawczynią p. Patrycją Sowińską, pokazały krótki spektakl pt. „Biała gąska” o niesfornym ptaku, który oddalił się od mamy.

Drugoklasiści z zachwytem obejrzeli dynamiczne przedstawienie z piosenkami i tańcem. Wysłuchaliśmy również wierszy i piosenek w wykonaniu dzieci, przygotowanych przez wychowawczynię  kl.2a  p. Ewę Wiechno.

Następnie odbyło się pasowanie uczniów przez panią dyrektor Annę Hamrol na czytelników naszej biblioteki.

Dzieci wyszły z biblioteki z pięknymi zakładkami do książek i  listami do rodziców „o tym, jak ważne jest czytanie dla dzieci i dorosłych”.

Prawie wszyscy wypożyczyli tego dnia książeczki do domu.


Top