Szczegółowy harmonogram spotkań z rodzicami i inne terminy

spotkanie_z_rodzicami

Poniżej prezentujemy szczegółowy harmonogram spotkań z rodzicami w bieżącym roku szkolnym, a także terminy wystawienia ocen.

* 7.11.2016, godz. 17.00 ? wywiadówka

* do 19.12.2016 ? wystawienie propozycji ocen

* do 18.01.2016 ? wystawienie ocen śródrocznych

* 23.01.2017, godz. 17.00 ? wywiadówka

SEMESTR II

* 3.04.2017 ? poniedziałek pedagogiczny

* 8.05.2017 ? wywiadówka

* 5.06.2017 ? wywiadówka

* do 22.05.2017 ? wystawienie propozycji ocen

* do 13.06.2017 ? wystawienie ocen


Top