Udział w programie „Bezpieczny Maluch” i „Bezpieczna Ekipa”

Udział w programie "Bezpieczny Maluch" i "Bezpieczna Ekipa"

Uczniowie SP NR  10 z zaangażowaniem uczestniczą w programie ,,Bezpieczny maluch” oraz ,, Bezpieczna Ekipa”. Klasy 1-3 przygotowały  prace plastyczne na temat bezpieczeństwa, natomiast starsi uczniowie uczestniczyli w mini zawodach , które corocznie odbywają się na terenie JRG1 w Zielonej Górze. W tej edycji w konkursie plastycznym uczeń klasy drugiej Tomek Głodek dostał wyróżnienie oraz nagrodę za zrobienie jednej z najładniejszych prac plastycznych wśród dzieci z zielonogórskich szkół. Serdecznie gratulujemy. Starsi uczniowie Hania, Tomek, Hubert i Nikolaj w 4-osobowej drużynie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz praktyczną z zakresu bezpieczeństwa. Na początku musieli rozwiązać test, następnie udzielić pierwszej pomocy, później rzut do celu ( aby uratować tonącego ), slalom, przetransportowanie poszkodowanego na desce ratowniczej, a na zakończenie odpowiedzi  na pytanie związane z opieką i szkoleniem psów ratowniczych. Mogli również zobaczyć w praktyce jak wygląda praca strażaka z psem. W czasie przerwy uczniowie zwiedzali remizę strażacką  i zapoznali się z pracą strażaka- Hani i Nikolajowi najbardziej spodobała się komora, do której mogli wejść i z której musieli wyjść.


Top