Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego

Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego

WYBORY DO MAŁEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

W czwartek 21 listopada 2019 r. odbyły się demokratyczne wybory przedstawicieli do Małego Samorządu Uczniowskiego.

Jest to dla najmłodszych uczniów naszej szkoły bardzo ważne wydarzenie, ponieważ uczniowie w ten sposób uczą się dokonywać świadomego wyboru swoich przedstawicieli.

Wybory były poprzedzone kampanią wyborczą. Kandydaci przygotowali bardzo ciekawe i oryginalne plakaty przedstawiające najważniejsze punkty swojego programu. Do głosowania byli uprawnieni uczniowie klasy I – III. Wszyscy uczniowie zebrali się w auli szkoły. Najpierw odbyła się prezentacja kandydatów oraz ich propozycji wyborczych. Następnie uczniowie przy pomocy wychowawców przystąpili do głosowania. W tajnym głosowaniu wzięło udział 151 uczniów. Komisja wyborcza czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nauczycielami nadzorującymi przebieg wyborów byli opiekunowie Małego Samorządu Szkolnego Pani Ewa Wiechno i Pani Dorota Kordyjalik.

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu MSU:

1.Przewodniczący samorządu – Zofia Łabieniec – II c

2. Zastępca przewodniczącego – Mikołaj Szlaga – I b

3. Sekretarz – Natasza Pluskota – III a

Członkowie:

– Gabriela Wider – I a

– Mateusz Kuzikiewicz – I c

– Emilia Krawczyk – II a

– Tobiasz Wiśniowski – II b

– Maja Popielecka – III b

Wszystkim głosującym dziękujemy za wysoką frekwencję, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.


Top