Życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Życzenia dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Jakże nie pis wierszy,
jak
że nie płonąć w podzięce.
Za dar naj
piękniejszy,
za SERCE.
Tymi słowami pragniemy
przekaz
najserdeczniejsze życzenia
za wielką cierpliw
ość, wyrozumiałość
i trud w
łożony w nasze wychowanie i nauczanie!
Z okazji Dnia
Edukacji Narodowej serdeczne życzenia dla dyrekcji, grona pedagogicznego, oraz pracowników szkoły.

składa

Mały Samorząd Uczniowski


Top