Apel porządkowy

Apel porządkowy

Dzisiaj odbył się apel porządkowy dla klas I – III, podczas którego dzieci dowiedziały się o zasadach bezpieczeństwa i procedurach postępowania w sytuacjach zagrożenia fizycznego. Dowiedziały się o przedmiotach, których wnoszenie na teren szkoły jest zabronione, co muszą zrobić jak zobaczą coś niepokojącego.  Również zostały przypomniane zasady, o których należy pamiętać i przestrzegać w momencie ogłoszenia alarmu w szkole.

Z okazji Jubileuszu ZSOiS dzieci bliżej poznały patrona Szkoły Podstawowej Nr 10 Juliusza Kusocińskiego, obejrzały krótką prezentację dotyczącą jej historii.

Na spotkaniu zostały również oficjalnie ogłoszone i wręczone dyplomy oraz nagrody za udział w konkursie plastycznym, pt.”Najpiękniejsza kartka wielkanocna” oraz upominki dla „Mistrzów świetlicy”.


Top